Klauzula informacyjna dla Klientów Cekal Recruitment Limited

Klauzula informacyjna dla Klientów Cekal Recruitment Limited

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cekal Recruitment Limited. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, adres: 22 Neptune Road, GU35 0DB Bordon, Hampshire, zwana dalej
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
  • zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Obsługi Klienta i / lub
  • wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

adres e-mail: kontakt@cekal.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie 6 ust.1 lit. b RODO;
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie 6 ust.1 lit. b RODO.
  • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. Prawo do wniesienia

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania
  • w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informu- jemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obo- wiązek
  • dane przetwarzane na potrzeby naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym
 2. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: naszym zagranicznym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwa- rzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

 1. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 2. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

 • świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
 • przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Infolinia: Infolinia0048 57 47 01 284 Zadzwon do nasZadzwoń do nas 

Copyright by Cekal.pl / All rights reserved © 2024
grafiqa.plScript logo
instagram
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij