Praca pielęgniarki za granicą - krok po kroku

Drogie Pielęgniarki!

Bardzo często zgłaszacie się do nas z zapytaniami dotyczącymi PIN NUMBER, rejestracji w NMC (The Nursing & Midwifery Council) czy też wymaganych dokumentów, umożliwiających pracę w Wielkiej Brytanii na stanowisku pięlęgniarki.

Właśnie dlatego też poprosiliśmy panią Halinę J., pielęgniarkę z Southampton w Anglii, aby opisała proces rejestracji w NMC oraz procedurę uzyskiwania PIN NUMBER.

 

Jakie dokumenty powinnam przygotować?

 

Zanim oddamy „głos” bohaterce naszego artykułu, zapraszamy do lektury krótkiego wstępu odnośnie wymaganych przez brytyjskich urzędników dokumentów.

W przeciwieństwie do opiekunek osób starszych, pielęgniarki i położne w Wielkiej Brytanii muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zatem przed rozpoczęciem starań o pracę konieczne jest przedstawienie określonych dokumentów.

Wielka Brytania, jak wszystkie kraje UE, uznaje następujące dokumenty:

1. w przypadku dyplomu licencjackiego pielęgniarstwa – udokumentowane muszą być min. 3 następujące po sobie lata pracy w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia;

2. w przypadku dyplomu pielęgniarstwa (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej – należy udokumentować min. 5 kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed wydaniem zaświadczenia;

3. w przypadku dyplomu magistra pielęgniarstwa – nie ma konieczności dokumentowania stażu pracy.

• Aby uznano w/w dokumenty za ważne w Anglii, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające pracę na stanowisku pielęgniarki w Polsce.

• Zaświadczenie o stażu pracy można uzyskać w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

 

Polska pielęgniarka w Anglii - od czego zacząć?

 

Dzięki uprzejmości pani Haliny, pielęgniarki pracującej w Southampton, możemy pokrótce przedstawić proces rejestracji w Nursing & Midwifery Council. W kilku krokach wygląda on następująco:

1. Najpierw należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się tutaj:

„Complete this online form if you decide to apply for an application pack” http://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/trained-in-the-eu-or-eea1/eu-registration-authorities/poland/      https://forms.nmc-uk.org/Forms/eurequest

2. Następnie otrzymamy pakiet aplikacyjny do wypełnienia. Zawiera on wskazówki, jak zrobić to prawidłowo.

 

WAŻNE: Formularz wypełniamy w języku angielskim, DRUKOWANYMI LITERAMI, czarnym długopisem.

 

Na drugiej stronie pakietu aplikacyjnego (section 4) niezbędna jest pieczątka i podpis lekarza medycyny pracy (jest to deklaracja o dobrym stanie zdrowia).

Na stronie 3 (supporting declaration of good character) konieczna jest pieczątka i podpis Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (jest to deklaracja o dobrym charakterze).

Pozostałe strony można wypełnić samodzielnie.

3. Łącznie z wypełnionym pakietem aplikacyjnym wysyłamy następujące dokumenty:

• kopię paszportu lub dowodu osobistego, • kopię dyplomu i suplementu do dyplomu,

• kopię zaświadczenia o niekaralności (można wysłać oryginał),

• kopię zaświadczenia o stażu pracy (wydaje OIPiP),

• kopię zaświadczenia o rejestrze w OIPiP,

• kopię certyfikatu małżeństwa – jeśli dotyczy.

 

WAŻNE: Zgodność wszystkich kopii z oryginałem musi być potwierdzona (o zgodności takiej zaświadcza instytucja, która wydała dany dokument)

 

Należy także pamiętać, że wszystkie dokumenty (z wyjątkiem dowodu osobistego i paszportu) powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Opłata rejestracyjna to koszt w wys. 11 GBP. Można uiścić ją na kilka sposobów – więcej informacji znajdziecie w pakiecie. Najłatwiej zrobić to poprzez stronę: MNC: https://www.onlinepayments.nmc-uk.org/ .

Dowód wpłaty trzeba koniecznie dołączyć do dokumentów.

4. Ostatni etap na drodze do uzyskania wszelkich zezwoleń, to obowiązkowy test językowy dla pielęgniarek i położnych z całej Unii Europejskiej. Wymóg ten wprowadzono pod koniec stycznia 2016 roku. Należy zdać egzamin na poziomie minimum 7.0 (dot. wszystkich części egzaminu: czytania, pisania, mówienia oraz słuchania) oraz uzyskać certyfikat znajomości języka angielskiego IELTS (International English Language Testing System - poziom akademicki).

5. Już tylko jeden krok dzieli nas od rozpoczęcia pracy w Anglii na stanowisku pielęgniarki, czyli formalne potwierdzenie i wydanie uprawnień do wykonywania zawodu. Po otrzymaniu listu z potwierdzeniem należy wpłacić 76 GBP (coroczną opłata dla NMC) oraz wypełnić dwa krótkie formularze.

Dodaj komentarz

Infolinia: Infolinia0048 57 47 01 284 Zadzwon do nasZadzwoń do nas 

Copyright by Cekal.pl / All rights reserved © 2024
grafiqa.plScript logo
instagram
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij